Opknapbeurt perrons station Harlingen

Datum: 24-04-2020


Nadat vorig jaar het stationsgebied een herinrichting onderging, zullen dit jaar de beide perrons van het station Harlingen worden aangepakt. De werkzaamheden zullen in opdracht van ProRail worden uitgevoerd.

Van perron 1 zal de volledige perronkap (daterend uit 1863) worden gedemonteerd en de stalen kolommen, liggers en spanten worden gerestaureerd in de werkplaats van het Harlinger bedrijf. Het houten dakbeschot zal eveneens worden hergebruikt. Na een grondige restauratie en conservering zal zowel het staalwerk als het houten dakbeschot worden teruggeplaatst en wordt het uiteindelijk voorzien van een nieuw zinken dak, -dakkappen en -goten. Perron 2 zal over de volledige lengte worden verbreed, door aan de zijde van spoor 1 nieuwe betonnen keerwanden te plaatsen. De beide perrons worden verder voorzien van nieuwe hekwerken, kabels- en leidingwerk, verlichting en perronoutillage.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, maar ook om de veiligheid van de reizigers te waarborgen, zullen diverse tijdelijke voorzieningen worden aangebracht. Zo zal vanaf eind juni spoor 1 buiten gebruik gaan, om de keerwanden te kunnen plaatsen en zal een corridor worden gemaakt om vervolgens de perronkap te kunnen demonteren. Tevens wordt aan de oostzijde van het station een cross-overplatform neergelegd over het spoor, om vanuit de fietsenstalling direct perron 2 te kunnen bereiken.

Vanaf november zal de gerestaureerde kap worden teruggeplaatst. “Een machtig mooie klus in onze eigen stad”, aldus Herke de Groot. Om de werkzaamheden zoveel mogelijk binnen de gemeente te houden, zijn bouwbedrijf Bruinsma en schildersbedrijf Schakenbos gevraagd voor de afwerking van het dakbeschot en zinkwerk. “We verwachten de werkzaamheden eind dit jaar te kunnen afronden, maar in deze tijd is een lange termijn planning een momentopname, er kan nog zo veel gebeuren”.

Nieuws