Suriname: aanleg en exploitatie van een jachthaven in Paramaribo (PESP08007)

Datum: 04-06-2009
 
In Paramaribo bestaat geen jachthaven met bijbehorende voorzieningen. Er is slechts een 'slipway' (boothelling) waar boten te water kunnen worden gelaten. Daarnaast zijn er voor zowel de pleziervaartuigen als voor de grotere cruiseschepen geen goede en veilige aanmeervoorzieningen. Nu worden toeristen nog met kleine bootjes naar de wal gebracht of varen de schepen Paramaribo voorbij om in Brazilië aan te leggen. Het ontwikkelen van een jachthaven zou een belangrijke impuls voor het toerisme in Suriname kunnen zijn.

Een Surinaamse holdingmaatschappij, onder meer actief in de mijnbouw, onroerend goed en constructie, wil graag haar activiteiten verder uitbreiden. Het idee is om een eerste jachthaven te ontwikkelen aan de Surinamerivier bij Paramaribo met aanleg en verblijf van jachten, reparatie en onderhoud, scheepsbevoorrading en watersportfaciliteiten. Men beschikt over een grote lap grond aan de rivier, grenzend aan het industriegebied van Paramaribo. Dit terrein zal worden ingericht met voorzieningen voor de jachthaven (onder meer slipway met bootlift, loods en tankstation). Daarnaast zal worden samengewerkt met een onderneming die over een terrein/kleine haven aan de Waterkant in Paramaribo beschikt. Dit terrein is geschikt om een jachthaven te ontwikkelen. Beide locaties liggen diep genoeg zodat geen baggerwerkzaamheden nodig zijn. Er wordt in eerste instantie uitgegaan van een jachthaven met circa 50 tot 100 aanlegplaatsen.

De Boer & De Groot (onder meer leverancier van drijvende steigers) is benaderd om de jachthaven te ontwikkelen en te bouwen, waarbij de partners Europese normen met betrekking tot milieu in acht nemen en bij de realisatie en beheer zoveel mogelijk rekening houden met de natuur, zodat de intrinsieke waarde van het gebied behouden blijft en waar mogelijk (eco)toerisme wordt bevorderd.

Bron: EVD-informatie
Nummer: 213228
 

Nieuws