Aanlegvoorzieningen Rederij Doeksen

In opdracht van Rederij Doeksen BV is De Boer & De Groot al geruime tijd druk bezig met het project omtrent het aanpassen van de aanlegvoorzieningen in Harlingen, op Vlieland en op Terschelling. Deze werkzaamheden hangen samen met de komst van twee nieuwe schepen die momenteel worden gebouwd. Meer informatie hierover is te vinden op de website: www.denieuweschepenvandoeksen.nl

Het project wordt in verschillende deelprojecten uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit: bestaande vangpalen verplaatsen en nieuwe stoppaalconstructies plaatsen. Deze zijn voorzien van een elektrische lier/vergrendeling. De kadevoorzieningen in Harlingen worden aangepast en we zorgen voor de realisatie van vier nachtligplaatsen verspreid over de drie havens. Verdere werkzaamheden betreffen onder andere: plaatsen van afmeerpalen, fenderpalen/bolderpalen en grendelpaal, plaatsen van zowel nieuwe als verwijderen van (oude/tijdelijke) toegangsbruggen en het aanbrengen van twee gangways met bordessen. 

Afgeronde projecten