Bediening historische sluisdeuren

In opdracht van de gemeente Harlingen heeft De Boer & De Groot in 2014-2015 gewerkt aan de opdracht tot aanpassing van de bediening van de sluisdeuren van twee handbediende historische sluizen in Harlingen.

Probleemstelling
De bediening van de Grote en de Kleine Sluis in Harlingen voldeed niet aan de eisen van de arbowetgeving. De bestaande leuning bood slechts in zeer beperkte mate bescherming tegen valgevaar en het ontbreken van de leuning aan de andere zijde maakte het tot een ronduit gevaarlijke situatie. De rinketlieren van beide sluizen waren bovendien verre van gebruiksvriendelijk.

Vraag opdrachtgever
Kom met een voorstel waarbij de huidige doorvaartbreedte van de sluizen gehandhaafd blijft, de sluiswachters veilig en functioneel kunnen werken en het monumentale karakter van de sluizen niet of nauwelijks aangetast wordt.

Oplossing
In ons voorstel hebben we een aantal uitgangspunten gehanteerd;

  • Veilige werkomgeving voor de sluiswachters;
  • Instandhouding van de monumentale en nostalgische waarde van deuren en bediening;
  • Gebruiksvriendelijk;
  • Bestand tegen vandalisme;
  • In een presentatie hebben we een uitwerking gemaakt van de ideeen en het ontwerp;
  • Handhaven huidige doorvaartbreedtes.

Uitgangspunt van onze restauratieafdeling is ten alle tijde instandhouding, met dit als basis hebben we een ontwerp ingediend met uitklapbare leuningen en vernuftige aanpassingen aan de rinketlieren. Denkend in oplossingen en met respect voor het verleden zijn we in de selectieprocedure als beste uit de bus gekomen en mochten daarmee het werk uitvoeren.

Afgeronde projecten