Betonrenovatie Slootsluis in Slootdorp (in uitvoering)

In Slootdorp werkt de afdeling betontechniek aan het herstel van de kolkwanden van de Slootsluis. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

De werkzaamheden
Nadat in het najaar van 2020 de granieten dekzerken van de sluis opnieuw zijn verankerd op de achterliggende kadeconstructie, is in februari van 2021 gestart met het herstellen van het betonwerk van het bovenste gedeelte van de kolkwand. Over een totale lengte van bijna 60 meter is de kolkwand 5-6 cm ingezaagd op een gemiddelde hoogte van circa 950 mm onder de bovenzijde van de kolkwanden. Aansluitend is gestart met het uithakken van het beton boven de zaaglijn, waarna in de vrij gehakte sparing wapeningsnetten zijn aangebracht en verankerd  met stekken in het achterliggende stampbeton. Inmiddels is gestart met het aanbrengen van zo’n 8000 kg spuitbeton op de beide kolkwanden. Eind maart zijn de werkzaamheden gereed.

Afgeronde projecten