Betonrenovatie Tsjerk Hiddesluizen

In opdracht van SPIE Nederland is De Boer & De Groot medio oktober gestart met enkele betonwerkzaamheden en -renovaties in en rondom de kelders waarin zich de de sluisdeuraandrijvingen van de Tsjerk Hiddesluizen in Harlingen bevinden. SPIE Nederland vervangt aansluitend de aandrijfmechanismen van alle twintig sluisdeuren door elektromechanische-aandrijvingen. Mede doordat de sluizen in een zout klimaat liggen, is de onderhoudstoestand van de aandrijvingen zodanig slecht dat deze geheel vervangen dienen te worden. 

 Als eerste is de kleine sluis gestremd van 16 oktober tot 24 november om de benodigde onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Vanaf 23 december 2017 tot 2 februari 2018 is de grote sluis gestremd voor alle scheepvaartverkeer.

 

 

Afgeronde projecten