Boerenverdriet keersluis

De Boer & De Groot civiele werken b.v. heeft opdracht gekregen om fase 1 uit te voeren van project "renovatie keersluis Boerenverdriet" te Den Helder. De 200 jaar oude keersluis is gelegen op de Oude Rijkswerf Willemsoord. De eerste fase betreft het aanbrengen van tijdelijke- en definitieve stalen damwand, het droogzetten van de keersluis, het saneren van de onderwaterbodem en het aanbrengen van een waterkerende vloer in de bouwput. Na deze werkzaamheden zal het rijksmonument worden geiinspecteerd, sluisdeuren gerenoveerd en alle beton- en metselwerk aangepakt.

De naam Boerenverdriet duidt op de ergernis van boeren die hun vee drenkten en hun land bevloeiden met het steeds zilter wordende water uit het Noord-Hollands Kanaal. Dit was te danken aan zeewater dat via de Zeedoksluis naar binnen kwam, vandaar in het Dokkanaal en de haven en zo in het Noord-Hollands Kanaal. Dit is ook nu nog een probleem, omdat zout water via de zeesluis naar binnen komt.

Afgeronde projecten