Bouw droogdok De Vries Scheepsbouw Makkum

De Boer & De Groot civiele werken heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie van het droogdok voor de nieuwe dokhal van Koninklijke De Vries Scheepsbouw Makkum, bouwer van exclusieve jachten onder de naam Feadship. Het werk wordt uitgevoerd voor en in samenwerking met Jorritsma Bouw en is daarmee het meest omvangrijke project van ons bedrijf tot nu toe.

Het droogdok krijgt een afmeting van ca.120x22m1 en wordt 8m1 diep. Voor de realisatie van dit dok wordt door ons 165 m1 combiwand geplaatst met in en rondom het nieuwe dok nog eens 520m1 stalen damwand. Buiten het dok wordt nog een loswal gerealiseerd met een lengte van 150 m1.
Voor de dokvloer worden 504 gewi-palen aangebracht tot op een diepte van circa NAP-26m. De vloer wordt daarna opgebouwd uit een laag onderwaterbeton, een uitvullaag en een nagespannen betonvloer. Voor de fundering van de hal worden negen betonpoeren aan landzijde gestort van 14 x 5 x 2,75 m1. Over de combiwand wordt een betonsloof gestort, welke ook als fundering van de hal dient. In totaal zal er ca. 7.500m3 beton bij onze werkzaamheden worden verwerkt.

Het werk is in het derde kwartaal van 2018 opgestart en dient in september 2019 te worden opgeleverd. Meer informatie en foto's van het project bij De Vries Scheepsbouw Makkum vindt u op: www.stranwei6.nl. Een mooie compilatie van het plaatsen van de dokdeur in augustus 2019 vindt u HIER.

 Videobeelden gemaakt door Intra BV, december 2018.

Afgeronde projecten