Busbaan en vaste brug Leek

De Boer & De Groot is in maart 2019 gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de vaste brug over het Leekster Hoofddiep richting de nieuwe wijk Oostindië. Dit project wordt gerealiseerd in het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en in opdracht van hoofdaannemer Koninklijke Sjouke Dijkstra.

De eerste fase in de uitvoering betreft het aanbrengen van stalen damwand door middel van hoog-frequent trillen en fluïderen, en het realiseren van een overkluizing ter plaatse van een zinker. Vervolgens worden de landhoofden en de deksloof van de vleugelwanden gerealiseerd. De vleugelwanden bestaan uit voorhangschorten waarop metselwerk wordt aangebracht. Het brugdek bestaat uit prefab brugplaten welke onderling verbonden worden door natte knopen. Aan de buitenste brugplaten worden stalen lateien bevestigd welke het metselwerk zullen ondersteunen. Deze stalen lateien zijn door De Boer & De Groot in de staalafdeling vervaardigd. Ten slotte zal over de gehele vleugelwanden en over het dek een gegoten leuningwerk worden aangebracht. Begin november dienen onze werkzaamheden te zijn afgerond. 

Afgeronde projecten