Damwanden “Brokking aan de Zaan” Wormerveer

In samenwerking met Markus b.v. is De Boer & De Groot civiele werken in juni 2018 van start met het aanbrengen van stalen damwanden in Wormerveer. De projectlocatie, voormalig terrein ‘De Brokking’, wordt herontwikkeld tot een nieuwbouwwijk. In totaal gaat De Boer & De Groot hier 773m1 stalen damwand aanbrengen, waarvan 143m1 tijdelijk zal zijn omdat deze dient als begrenzing voor de landaanwinning vanuit waterloop de Zaan. De werkzaamheden starten in juni 2018, waarbij fase 1 gereed dient te zijn voor de bouwvak.  

Afgeronde projecten