Geleidewerken Biobased brug Ritsumasyl

De Boer & De Groot civiele werken heeft de opdracht ontvangen tot het realiseren van het geleidewerk en de wachtvoorzieningen bij de nieuwe biobased composiet fietsbrug bij Ritsumasyl. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van hoofdaannemer Strukton Civiel. De nieuwe brug vervangt de huidige brug over het Van Harinxmakanaal en faciliteert het veilig en comfortabel passeren van klasse Va schepen.   

Het geleidewerk krijgt een lengte van circa 33 m1 (excl. opofferingspalen) en bestaat uit stalen buispalen en gordingen met daarop kunststof wrijfstijlen. In november 2018 zijn eerst alleen de zes buispalen van het geleidewerk en de twee opofferingspalen geplaatst. Hierna is door Strukton de fundatie van de middenpijler uitgevoerd waarbij de buispalen als beschermingsconstructie fungeerden. De afmetingen van de palen starten bij een lengte van 23 m1 (ø 91 cm), waarbij de opofferingspalen het grootst van omvang zijn met een lengte van 26,5 m1 (ø 107cm) en een gewicht van 21,5 ton. 

Begin 2019 wordt de bovenbouw van het geleidewerk geplaatst. Hiervoor worden buisliggers toegepast van 13,7 m1 lang en 1,11 m1 doorsnee. Tevens wordt een zinker geplaatst van 60 meter lang. De wachtvoorzieningen die worden aangelegd aan beide zijden van de brug bestaat voor de beroepsvaart uit een drietal aanlegpalen uitgevoerd in staal. De voorziening voor de recreatievaart betreft een houten wachtconstructie van 30 meter lang. De gehele opdracht dient in de zomer van 2019 gereed te zijn.   

Afgeronde projecten