Geleidewerken Burgum

Naam project: Geleidewerken Burgum
Opdrachtgever: Combinatie Burgumerdaam v.o.f.
Gefactureerd: €1.248.444,-
Periode: oktober 2015 - juli 2017
Categorie: Stalen Remmingswerken
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
Omschrijving werk:  

De Boer & De Groot civiele werken heeft, in opdracht van combinatie Burgumerdaam v.o.f. (aannemerscombinatie Mobilis, Friso Civiel en Van Gelder), diverse werkzaamheden verricht op locatie bij de  nieuwe brug in Burgum. De nieuwe brug is onderdeel van het project Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl welke gecombineerd is met het project De Centrale As. Doel is dat grotere schepen, klasse Va schepen van 110 bij 11,4 meter, het kanaal vlot en veilig kunnen bevaren.

De werkzaamheden van De Boer & De Groot bestonden uit het samenstellen, conserveren en plaatsen van stalen geleidewerken. Ditzelfde geldt voor 8 stalen wachtplaatsen welke bestemd zijn voor de beroepsvaart. Ook zijn er 2 houten wachtplaatsen voor de recreatievaart door ons gerealiseerd met een lengte van 45m1. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2017 afgerond. 

Afgeronde projecten