Gemaal De Wildlanden en Inlaat Doekesleat

In opdracht van Wetterskip Fryslân is De Boer & De Groot in de eerste week van september 2020 van start gegaan met het vervangen van het laatste dieselgemaal in Friesland: Gemaal De Wildlanden. Ook Inlaat Doekesleat nabij Oudega wordt vernieuwd. 

Wat gaan we doen?
Het poldergemaal De Wildlanden betreft een prefab vijzelgemaal met dieselmotor uit 1985 en is aan het einde van zijn levensduur. Het gemaal wordt dan ook in zijn geheel gesloopt, inclusief fundering en omliggende damwand en beschoeiing. Het nieuwe gemaal wat weer wordt opgebouwd bestaat uit een stalen behuizing en één vijzel welke wordt voorzien van een elektrische aandrijving. Om het gemaal te voorzien van elektriciteit wordt middels een gestuurde boring de benodigde mantelbuis naar deze locatie gebracht. Direct naast het gemaal wordt tevens een circa 17 meter lange inlaat geplaatst met een snoekenrooster.

Bij Inlaat Doekesleat is sprake van onderloopsheid. De bestaande stuwput inclusief damwanden en beschoeiing gaan we opnieuw inmeten. Vervolgens wordt de bestaande kantelstuw verwijderd, evenals de houten vleugelwanden aan de bovenstroomse zijde. De bakconstructie en onderbouw van de stuw blijven aanwezig. Na onder andere het opschonen van de watergang en aanbrengen van grondverbetering in de gronddam/betonbak wordt er een stalen damwand geplaatst aan de bovenstroomse zijde, voor de bestaande stuwput langs. In deze damwand wordt een uitsparing gemaakt t.b.v. een schuifafsluiter waar een 6 meter lange stalen nieuwe inlaatduiker aan wordt gekoppeld. 

Voor beide locaties geldt dat alle toe- en afvoer van materiaal, materieel (en medewerkers) plaatsvindt over het water. 

De Wildlanden
Als geprefabriceerd dieselgemaal was gemaal De Wildlanden een unicum in de Nederlandse bemaling. Voor de aandrijving beschikte het gemaal over een luchtgekoelde Hatz dieselmotor met een vermogen van 5,5 kW. Het vervangen van het gemaal voor een duurzame (electrische) variant is onderdeel van de derde fase van de herinrichting van het gebied de Alde Feanen. Vissen kunnen straks van de Friese boezem naar de polder zwemmen om te paaien en weer veilig terug via het visvriendelijke gemaal.

Afgeronde projecten