Gemaal Nieuw Stroomland

In opdracht van Wetterskip Fryslan,heeft Schuurmans Betonbouw een nieuw vijzelgemaal naast het in aanbouw zijnde aquadukt in de "Haak om leeuwarden" gebouwd. Het gemaal zal zorgdragen voor de waterhuishouding op industrieterrein "Newtonpark" te Leeuwarden door water over te zetten naar de boezem (van Harinxmakanaal). de werkzaamheden zijn begin juni 2014 opgeleverd.

Afgeronde projecten