Gemaal Nieuw Stroomland

In opdracht van Wetterskip Fryslan heeft Schuurmans Betonbouw een nieuw vijzelgemaal naast het destijds in aanbouw zijnde aquaduct in de "Haak om leeuwarden" gebouwd. Het gemaal draagt zorg voor de waterhuishouding op industrieterrein "Newtonpark" te Leeuwarden door water over te zetten naar de boezem (van Harinxmakanaal). De werkzaamheden zijn begin juni 2014 opgeleverd.

Afgeronde projecten