Haven jachtwerf Atlantic

In opdracht van jachtwerf Atlantic B.V. te Harlingen zal De Boer en De Groot civiele werken de huidige haven uitdiepen (baggerwerk van ca. 2500m3 licht verontreinigd slib klasse A en B).

Na deze werkzaamheden, die ongeveer 4 weken in beslag zullen nemen zal rond de haven 134m1 nieuwe houten damwand worden aangebracht, identiek aan de damwanden welke eind vorig jaar aan de overzijde van de Franekertrekvaart zijn geplaatst  in opdracht van de gemeente Harlingen. 

Afgeronde projecten