Herinrichting Deinum - Boksum

Op 12 augustus 2015 is de opdracht voor de herinrichting van een oud stuk N31 nabij Boksum-Deinum gegund aan Reef Infra. Samen met de partners De Boer & De Groot civiele werken en Antea Group Sport Heerenveen wordt dit geïntegreerde project uitgevoerd. Het project betreft onder andere het slopen van de oude N31, aanleg sportcomplex, aanleg woonvelden, aanleg ontsluitingsweg met diverse kunstwerken. Het contract omvat een opdrachtsom van 7,6 miljoen euro.

Het slopen van de oude N31 is onderdeel van het project. Door het overbodig geworden wegtracé van de N31 tussen Marsum en Deinum - Boksum ontstaat de kans om Deinum een nieuwe dorpsrand te geven met uitzicht op de historische Hegedyk en de voormalige Middelzee, en het landschap dat doorsneden werd door de N31 weer in samenhang te herstellen. Daarnaast komt er een vaarroute tot aan Boksum en wordt er een nieuw sportcomplex en woonvelden gerealiseerd.

Met de inrichting van Deinum - Boksum wordt er in korte tijd een complex infrastructureel werk gerealiseerd in nabijheid van een hechte gemeenschap – dorp Deinum. We hebben ons verdiept in de omgeving en in onze werkwijze wordt gefocust op beperken van risico’s, minimaliseren van hinder en de bereikbaarheid en veiligheid van Deinum en doorgaande N31. 

Afgeronde projecten