Houten damwand Zuiderburen Leeuwarden

Naam project: Herstel damwanden Zuiderburen
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Aanneemsom: € 1.212.000,=
Periode: december 2011 - juli 2012
Categorie: Houten damwanden
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
  • Het toepassen van tijdelijke stalen damwand t.b.v. waterstandsverlaging;
  • Het leveren en aanbrengen van 1700 m1 verankerde houten damwand voorlangs bestaande constructie;
  • Het verwijderen / herstellen en/of leveren van vlonder constructies bij aanwonenden;
  • Grond ontgraven uit watergangen;
  • Aanvullen en afwerken teelaarde achter de damwand.

Afgeronde projecten