Jachthaven Starteiland Sneek

In combinatie met de Vries & van der Wiel uit Schagen, heeft de Boer & de Groot een prachtig werk in eigen provincie aangenomen. Op en om het Snekermeer moeten diverse werkzaamheden worden verricht, waarbij de aanleg van een jachthaven aan het starteiland de meest omvangrijke is. Om aan de zuidkant van dit eiland ruimte te creëren voor de haven, dient van het zuidelijker gelegen Schareiland een punt te worden afgegraven. De jachthaven wordt omringt door een strekdam van stalen damwanden met stortsteen. De steigers worden opgebouwd uit betonplaten, betonkespen, stalen liggers en een dek van kunststof planken. Aan de westzijde van het starteiland zullen tevens de houten damwanden worden vervangen en komt er een nieuwe aanleginrichting voor het pontje.

Afgeronde projecten