Kade Bodewes Harlingen

Scheepswerf Bodewes heeft recent de terreinen van de voormalige scheepswerf Welgelegen in Harlingen overgenomen. Tijdens die overname zijn de bestaande opstallen bekeken, waarna bleek dat de huidige afbouwkade voorover was gekomen. Met spoed is toen een ontlastsleuf gegraven, waarmee de kade was gestabiliseerd.

Inmiddels hebben wij de opdracht gekregen voor het herstel van ca. 100m1 kade, middels het aanbrengen van extra groutankers en legankers met ankerscherm, waarmee de kade weer achterover is getrokken. Na dit herstel wordt ca. 35m1 betonnen deksloof vervangen en extra bolders aangebracht. Na de voorgenoemde werkzaamheden zal dit deel van het terrein worden voorzien van een nieuwe asfaltlaag. De werkzaamheden zijn gestart in februari 2014 en zullen naar verwachting in mei worden afgerond.

Afgeronde projecten