Kade Dijlakkers Bolsward

Naam project: Reconstructie Grote Dijlakker Bolsward
Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
Aanneemsom: €  929.000,=
Periode: augustus 2014 - september 2015
Categorie: Stalen damwanden
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v. 
 
Omschrijving werk:  
 • Engineering en voorbereiding;
 • Verwijderen van verhardingen (2155 m2);
 • Grondwerk;
 • Saneringswerkzaamheden, risicoklasse 3T-F en 3T;
 • Verwijderen bestaande damwand en beschoeiingen;
 • Slopen bestaande kademuur (134 m1);
 • Aanbrengen nieuwe kademuur (134 m1);
 • Trillingsvrij aanbrengen stalen damwanden (123 m1);
 • Aanbrengen verankering van groutankers;
 • Aanbrengen voorzetschermen;
 • Aanbrengen brug;
 • Aanbrengen bomen;
 • Aanbrengen verhardingen;
 • Toepassen omleidingsroutes met tijdelijke brug;
 • Werkzaamheden uitgevoerd in binnenstedlijk gebied en in dichte nabijheid van schade gevoelige bebouwing (≤ 5 m1).

Afgeronde projecten