Kunstwerken De Drie Polders en De Dijken Bakkerom (in uitvoering)

De Boer & De Groot start in het voorjaar van 2020 met het project 'geautomatiseerde kunstwerken' in het Zuidelijk Westerkwartier te Groningen. Dit project is namens de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest door Prolander aan De Boer & De Groot gegund. Voor het functioneren van twee waterbergingen in dit gebied, 'De Drie Polders' en 'De Dijken-Bakkerom', wordt er onder andere een dubbel vijzelgemaal, een poldergemaal, twee inlaatwerken, twee geautomatiseerde stuwen en diverse damwanden en beschoeiing aangelegd. De oplevering van het project staat gepland voor het voorjaar van 2021. 

 

Afgeronde projecten