Meetpalen Waddenzee

De Boer & De Groot heeft in 2018 opdracht ontvangen tot het realiseren en plaatsen van twee "permanente" en vijf "tijdelijke" meetpalen op de Waddenzee. Dit nadat wij, in bouwteamverband, het ontwerp van het meetsysteem hebben uitgewerkt in zowel een Definitief Ontwerp als een Uitvoerings Ontwerp. 
De "permanente" meetpunten zijn meetpalen uitgevoerd in staal: Ø 1.106 mm en een lengte van circa 33 meter. Deze palen zijn geplaatst met de paalpunt op circa 25,00 - NAP in de pleistocene zandlaag. Ze zijn voorzien van een GPS-meetsysteem en een directe G4-telecomverbinding waardoor 24/7 meetinggegevens worden verzameld en doorgestuurd. De "tijdelijke" meetpunten zijn meetpunten uitgevoerd in stalen buisprofielen van Ø 559*10 met eveneens de paalpunt op circa 25,00 - NAP. Het tijdelijke karakter van deze meetpunten zit niet in een tijdelijke aanwezigheid van de palen, maar in het gedurende één meetcyclus (+/- 1-2 week/jaar) verzamelen van informatie. Eind 2018 worden al de eerste referentie en nul-metingen uitgevoerd. 

Dit project in de media: 

Afgeronde projecten