Nieuwbouw vijzelgemaal Drachten

In opdracht van Wetterskip Fryslân is De Boer & De Groot in januari 2020 gestart met het vervangen van een gemaal in Drachten-Zuid. Dit vijzelgemaal is één van de in totaal vier opvoergemalen welke water aanvoeren vanaf de boezem naar het achterliggende hoger gelegen gebied. 

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd?
De werkzaamheden betroffen in hoofdlijnen het plaatsen van tijdelijke afdammingen, tijdelijke bemaling, het plaatsen van stalen damwanden middels drukken en het aanbrengen van diverse fundering- en betonconstructies. Daarnaast is een nieuwe prefab vijzel en trog geplaatst. Verder behoorde het aanbrengen van de complete elektronisch installatie tot de opdracht en zijn er diverse bouwkundige werkzaamheden te worden verricht. Het nieuwe gemaal is opgeleverd in juli 2020.

Afgeronde projecten