Palmabrege te Wergea

De Boer & De Groot b.v. heeft in samenwerking met Jansma Drachten en Gebr. Dekker Infra het werk ‘Realisatie omleiding Wergea’ aangenomen. Bij dit project moesten een tweetal kunstwerken gerealiseerd worden, 1300 m1 stalen damwand worden gezet, houten wachtsteigers worden gemaakt, kraagstukken met stortsteen worden aangebracht en uiteraard de nodige m3 grond worden verzet om de omleiding van de vaarweg om het dorp Wergea mogelijk te maken. 
 

Afgeronde projecten