Reconstructie 'De Blink' Uithuizen

De Boer & De Groot civiele werken is in november 2018 gestart met de engineering voor het project 'De Blink' te Uithuizen. In het kader van de leefbaarheid wil gemeente Eemsmond het winkelgebied rondom het plein ‘De Blink’ in het centrum van Uithuizen een impuls geven. Hiervoor is een plan uitgewerkt waarbij open water wordt teruggebracht op De Blink. In opdracht van hoofdaannemer Avitec Infra & Milieu N.V. (voorheen Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V.) verzorgt De Boer & De Groot de realisatie van de beton- en houtconstructies, evenals het aanbrengen van de stalen damwanden. Avitec voert alle rioleringswerkzaamheden en het straat- en grondwerk uit. 

Het reconstructieproject wordt in drie fases uitgevoerd. Fase één betreft het plaatsen van circa 200 meter stalen damwand in de havenkom. Deze wordt voorzien van een voormetseling in een kubbestijlen-wand en afgewerkt met hardstenen deksloven. Verankering van de damwanden vindt plaats middels klapankers. In de havenkom wordt tevens een houten steigerconstructie inclusief trapsecties door De Boer & De Groot gerealiseerd.
Fase twee omvat het slopen van de bestaande duikerbrug en bouwen van nieuwe verkeersbrug “De Snik”. Deze brug wordt gefundeerd op stalen damwanden en boorpalen, verankering vindt plaats middels groutinjectieankers. Het brugdek wordt van beton en voorzien van sierhekwerken. De derde fase van het project bestaat uit het bouwen van de nieuwe brug “De Blink”, welke lijkt op brug "De Snik". De Boer & De Groot gaat na de engineeringsfase begin 2019 op locatie met de werkzaamheden van start. 

Meer projectinformatie is te vinden op: www.deblinkuithuizen.nl.

Afgeronde projecten