Renovatie aanmeervoorziening Zuiderzeemuseum

In opdracht van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen is De Boer & De Groot civiele werken in februari 2019 gestart met de renovatie van de aanmeervoorziening van het museum. De twee toegangsbruggen inclusief bewegingswerk worden gerenoveerd. Het bestaande staalwerk op de aanmeervoorziening(en) wordt gedemonteerd en opnieuw thermisch verzinkt zodat dit kan worden hergebruikt. Ook wordt er een loopsteiger van 15m1 vervangen en twee nieuwe steigers ten behoeve van museumboten op rust gerealiseerd. 

Voor het renoveren van (onder andere) enkele aanvaarbokken, fuikconstructies en meerstoelen worden de basralocuspalen getrokken, schoongemaakt, omgedraaid en weer opnieuw aangebracht. Een succesvolle manier van hergebruik die wij al jarenlang toepassen, en welke tevens past in de huidige ontwikkelingen naar een circulaire economie.

Filmpje van de Provincie Noord-Holland

 

Afgeronde projecten