Renovatie gemaal Gelderingen

Naam project: Renovatie gemaal Gelderingen
Opdrachtgever: Waterschap Drents Overijsselse Delta
Aanneemsom: € 279.000,=
Periode: april 2014 - juni 2015
Categorie: Gemalen, betonbouw
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot betonbouw werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
 • Engineering en voorbereiding;
 • Plaatsen tijdelijke bemalingsinstallaties;
 • Sloopwerk pompinstallaties, gewapend beton en metselwerk;
 • Aanpassen fundering middels het aanbrengen van stalen damwanden en buispalen;
 • Aanbrengen gewapende betonnen instroomconstructie;
 • Aanbrengen verankerde prefab betonnen damwand (71 m1);
 • Uitvoeren van betonrenovatie en metselwerkzaamheden;
 • Uitvoeren van grond- en straatwerkzaamheden;
 • Uitdiepen watergang;
 • Diverse bouwkundige herstelmaatregelen, waaronder het terug brengen van historische elementen;
 • Betreft een gemeentelijk monument.

 

Afgeronde projecten