Renovatie perronkappen Harlingen (in uitvoering)

Dit jaar worden de beide perrons van het station Harlingen aangepakt in opdracht van ProRail.

Van perron 1 zal de volledige perronkap (daterend uit 1863) worden gedemonteerd en de stalen kolommen, liggers en spanten worden gerestaureerd in de werkplaats van het Harlinger bedrijf. Het houten dakbeschot zal eveneens worden hergebruikt. Na een grondige restauratie en conservering zal zowel het staalwerk als het houten dakbeschot worden teruggeplaatst en wordt het uiteindelijk voorzien van een nieuw zinken dak, -dakkappen en -goten. Perron 2 zal over de volledige lengte worden verbreed, door aan de zijde van spoor 1 nieuwe betonnen keerwanden te plaatsen. De beide perrons worden verder voorzien van nieuwe hekwerken, kabels- en leidingwerk, verlichting en perronoutillage. Vanaf november zal de gerestaureerde kap worden teruggeplaatst.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, maar ook om de veiligheid van de reizigers te waarborgen, zullen diverse tijdelijke voorzieningen worden aangebracht. Zo zal vanaf eind juni spoor 1 buiten gebruik gaan, om de keerwanden te kunnen plaatsen en zal een corridor worden gemaakt om vervolgens de perronkap te kunnen demonteren. Tevens wordt aan de oostzijde van het station een cross-overplatform neergelegd over het spoor, om vanuit de fietsenstalling direct perron 2 te kunnen bereiken.

Afgeronde projecten