Renovatie Warrebrug Tijnje (in uitvoering)

Bij de aanbesteding van de Provincie Fryslân, betreft het renoveren van de Warrebrug nabij Tijnje (Gemeente Opsterland), bleek De Boer & De Groot de laagste inschrijver voor dit project.
In het kader van het Meerjaren Programma Kunstwerken heeft de provincie Fryslân de Warrebrug herberekend op constructieve veiligheid. Uit de herberekening is gebleken dat de brug niet voldoet aan de geldende normen met betrekking tot de verkeersintensiteit en de belastingen. Er is daarom voor gekozen om de brug grondig te laten renoveren door de bovenbouw te vervangen en de onderbouw uit te breiden.

Dit project omvat voor De Boer & De Groot o.a. de volgende werkzaamheden: verwijderen terreininrichting, slopen van de  betonconstructies, verwijderen van de  W&E installaties, grondwerk, het aanbrengen van funderingspalen, damwandconstructies, betonconstructies, staalconstructies en W&E installaties, evenals het aanbrengen van remmingwerken, verhardingen en het verrichten van overige bijkomende werkzaamheden. De renovatie dient uiterlijk medio mei 2018 te zijn voltooid. 

Afgeronde projecten