Renovatie Warrebrug Tijnje

Bij de aanbesteding van de Provincie Fryslân medio 2017, betreft het renoveren van de Warrebrug nabij Tijnje (Gemeente Opsterland), bleek De Boer & De Groot de laagste inschrijver voor dit project.
In het kader van het Meerjaren Programma Kunstwerken heeft de provincie Fryslân de Warrebrug herberekend op constructieve veiligheid. Uit de herberekening is gebleken dat de brug niet voldeed aan de geldende normen met betrekking tot de verkeersintensiteit en de belastingen. Er is daarom voor gekozen om de brug grondig te laten renoveren door de bovenbouw te vervangen en de onderbouw uit te breiden.

Dit project omvatte voor De Boer & De Groot o.a. de volgende werkzaamheden: verwijderen terreininrichting, slopen van de  betonconstructies, verwijderen van de  W&E installaties, grondwerk, het aanbrengen van funderingspalen, damwandconstructies, betonconstructies, staalconstructies en W&E installaties, evenals het aanbrengen van remmingwerken, verhardingen en het verrichten van overige bijkomende werkzaamheden. In het najaar van 2017 werd op locatie gestart met de werkzaamheden, en in het voorjaar van 2018 is het project afgerond. 

Afgeronde projecten