Restauratie Sluislieren Harlingen (in uitvoering)

In opdracht van Monumentenstichting Harlingen is de restauratieafdeling van De Boer & De Groot eind november 2019 gestart met het uitvoeren van groot onderhoud en restauratie van vier sluislieren van de Grote Sluis in Harlingen (rijksmonument 20798). Deze oude sluislieren worden ieder vaarseizoen veelvuldig gebruikt en nog met de hand bediend door de brug-/sluiswachters. Het project omvat in hoofdlijnen het schoonstralen, restaureren, reviseren en aansluitend conserveren van de vier lieren.  

Afgeronde projecten