Riensluis te Lemmer

Op 1 maart j.l. heeft De Boer & De Groot betonbouw (v/h Schuurmans Betonbouw) opdracht gekregen van Wetterskip Fryslan voor het uitvoeren van bestek "versterken Riensluis met bijkomende werkzaamheden" te Lemmer. Ten behoeve van het aanbrengen van nieuwe stalen sluisdeuren en de steeds hogere eisen aan primaire en secundaire waterkeringen moet de bestaande Riensluis te Lemmer worden versterkt. Hiervoor zullen de huidige sluiswanden opnieuw worden verankerd met groutankers en worden de sluishoofden voorzien van nieuwe stalen damwand. Deze laatste werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door zusterbedrijf de Boer & de Groot civiele werken. Schuurmans Betonbouw zal rond de sluishoofden verzwaringen aanbrengen ter plaatse van de ophangpunten van de deuren, de bouwkuipen voorzien van een (onderwater)betonvloer en overig betonwerk verrichten. Verder coördineert Schuurmans Betonbouw het nieuw aan te brengen elektrotechnisch werk en het verrichten van grond- en straatwerkzaamheden rondom de sluis. 

Update: Op 12 april j.l. heeft staatssecretaris Joop Atsma de eerste groutankers aangebracht. (zie ook onderstaand PdF bestand)

Afgeronde projecten