Ruijtenschildbrug te Vierhuis

Naam project: Vervangen Ruijtenschildbrug te Vierhuis
Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Aanneemsom: € 1.517.300,=
Periode: augustus 2014 - augustus 2015
Categorie: Betonbruggen
Uitgevoerd door: Combinatie Reef Infra b.v. / De Boer & De Groot civiele werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
  • Uitvoeren bezwijkproef brug in samenwerking met TNO;
  • Engineering en voorbereiding;
  • Toepassen bypass inclusief tijdelijke fietsbrug;
  • Verrichten opruimwerk;
  • Toepassen van verkeersmaatregelen (VRI);
  • Verwijderen diverse verhardingen (bestratingen en teerhoudend asfalt);
  • Het verrichten van grondwerk;
  • Het verrichten van leidingwerk;
  • Slopen bestaande betonnen verkeersbrug (inclusief asbesthoudende materialen);
  • Aanbrengen grond verdringende stalen schroefpalen;
  • Bouwen nieuwe betonnen verkeerbrug (lengte 45 m1);
  • Leveren en aanbrengen stalen damwanden (deels trillingsvrij – drukken);
  • Leveren en aanbrengen diverse verhardingen (bestratingen en asfalt inclusief markeringen);
  • Leveren en aanbrengen stalen leuningwerk;
  • Leveren en aanbrengen stalen remmingwerken;
  • Aanbrengen voormetseling van basalton;
  • Werkzaamheden zijn gefaseerd in het verkeer uitgevoerd.

Afgeronde projecten