Sloop en herinrichting Zwettebrug (in uitvoering)

In juni 2017 zijn de eerste (voorbereidende) werkzaamheden voor het project ‘sloop en herinrichting Zwettebrug’ in Leeuwarden van start gegaan. De Boer & De Groot civiele werken b.v. is hoofdaannemer van dit omvangrijke project, en gaat in samenwerking met Antea Group en Reef Infra uitvoering geven aan de diverse werkzaamheden. De Zwettebrug wordt gesloopt tot circa 3m1 boven het waterpeil. Daarnaast worden bestaande houten remming- en geleidewerken vervangen door geleidewerken van staal, en de verhardingen van de op- en afrit van de brug verwijderd. De bijbehorende grondlichamen worden afgegraven waarbij circa 50.000 m3 grond vrij komt. Tevens wordt de oude toegangsweg “Vrijbaan” gesloopt. Aansluitend vindt de (her)inrichting van de terreinen plaats, inclusief het herstellen van de waterhuishouding, aanleg van nieuwe watergangen, duikers en infiltratiesystemen. De bestaande kruising tussen de Newtonlaan en James Wattstraat wordt ook gereconstrueerd. Het project dient te worden opgeleverd vóór 1 april 2018.

Afgeronde projecten