Tussengemaal Leeuwarden

Als onderdeel van een werk wat reeds in 2009 is aangenomen in combinatie met A. Faber B.V. en Gebr. Verkley, betreffende het aanbrengen van een persleiding rond Leeuwarden, moest nog een gemaal worden gebouwd naast de Drachtsterweg. De bouw van dit riool pompgemaal was lange tijd afhankelijk van de exacte locatie van het nieuw te bouwen aquaduct onder het van Harinxmakanaal in de Drachtsterweg. Er is nu definitief gekozen voor een locatie aan de Himpensedyk te Goutum. De werkzaamheden zijn begin mei 2014 opgeleverd.

Afgeronde projecten