Vaarweg Wergea

Naam project: Aanleggen van een vaarweg met bijkomende werken te Wergea
Opdrachtgever: Provincie Fryslan
Aanneemsom: €  2.067.500,=
Periode: maart 2008 - oktober 2009
Categorie: Stalen damwanden, Betonbouw
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v. 
 
Omschrijving werk:  
  • Het verrichten van ca. 250.000 m3 grondwerk (in den natte en droge) en het aanbrengen van zinkers, duikers en riolering;
  • Het aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen;
  • Het leveren en aanbrengen van ca. 25.000 m2 kraagstukken, ca 9500 ton steenbestorting en rietstekken;
  • Het leveren en aanbrengen van ca 1075 m1 stalen damwand en 489 m1 houten damwanden en beschoeiingen;
  • Het uitvoeren van betonwerk t.b.v. de onderbouw van een basculebrug, inclusief het maken van een compleet bedieningsgebouw en geleidewerken;
  • Het uitvoeren van betonwerk t.b.v. de bouw van een poldergemaal, incluisef het aanbrengen van een electrotechnische en werktuigbouwkundige installatie. E.e.a. inclusief het toepassen van tijdelijke bemalingen.

Afgeronde projecten