Vervangen 2 bruggen Franeker

Naam project: Vervangen twee houten bruggen
Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke (voorheen Franekeradeel)
Gefactureerd: €139.552,-
Periode: juni 2017 - december 2017
Categorie: Houten Bruggen
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
Omschrijving werk:  

In Franeker werden door De Boer & De Groot civiele werken de bovenbouw van twee houten fiets- en voetgangersbruggen vervangen in opdracht van de Gemeente Franekeradeel. Eén brug is gelegen aan de Ypeijsingel en één aan de Professor Loréstraat. Het project bestond in hoofdlijnen uit het verwijderen van het bestaande brugdek, het aanbrengen van houten funderingspalen, het aanbrengen van een nieuw houten bovenbouw bij beide bruggen en diverse bijkomende werkzaamheden. Van de brug over de Ypeijsingel bestaan de liggers uit staal in plaats van hout.

De realisatie en de plaatsing van het eerste brugdek aan de Professor Loréstraat heeft eind oktober 2017 plaatsgevonden. De brug heeft een afmeting van 25 meter lang en 2,5 met breed. De bouw en plaatsing van de andere brug, aan de Ypeijsingel, volgde in november. Deze brug heeft een afmeting gekregen van 26,5 meter lang en 2,5 meter breed. De brug is op vrijdag 1 december 2017 officieel geopend door wethouder Bekkema.

Afgeronde projecten