Vervangen 2 bruggen Franeker

In Franeker wordt door De Boer & De Groot civiele werken de bovenbouw van twee houten fiets- en voetgangersbruggen vervangen in opdracht van de Gemeente Franekeradeel. Eén brug is gelegen aan de Ypeijsingel en één aan de Professor Loréstraat. Het project bestaat in hoofdlijnen uit het verwijderen van het bestaande brugdek, aanbrengen van houten funderingspalen, het aanbrengen van een nieuw houten bovenbouw bij beide bruggen en diverse bijkomende werkzaamheden. Van de brug over de Ypeijsingel zullen de liggers uit staal in plaats van hout bestaan.

De realisatie en plaatsing van het eerste brugdek is reeds voltooid. Deze brug aan de Professor Loréstraat (25 x 2,5 m.) is eind oktober 2017 vervangen. De bouw en plaatsing van de brug aan de Ypeijsingel (26,5 x 2,5 m.) volgt in november. Op vrijdag 1 december 2017 om 15.30 zal deze tweede brug officieel worden geopend door wethouder Bekkema. 

Afgeronde projecten