Vervangen 5 remming- en geleidewerken Friesland

De Boer & De Groot heeft in opdracht van de Provincie Friesland gestart met de werkzaamheden omtrent het vervangen van remming- en geleidewerken op drie verschillende locaties in Noordoost-Friesland. Dit betreft de werken bij Brug Engwierum ter hoogte van Engwierum, Brug Klaarkamp nabij Sibrandahus, en de remming- en geleidewerken bij de Willem Lorésluis nabij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Bij deze laatste locatie worden tevens looppaden aangebracht ten behoeve van de wachtplaats(en).
In Zuidwest-Friesland vervangen wij tevens de remming- en geleidewerken van brug Oldelamer t.h.v. Oldelamer en de Oldetrijnsterbrug nabij Nijetrijne. Dit in onderaanneming van Jelle Bijlsma BV, welke de uitvoering op deze twee locaties van de Provincie Friesland als opdracht heeft ontvangen. 

In de staalhal van De Boer & De Groot vindt de productie van alle manchetten plaats, welke uiteindelijk worden voorzien van kunststof gordingen. Tegen het einde van het recreatief vaarseizoen 2017 is op de eerste locatie gestart met de werkzaamheden. Uiterlijk 1 april 2018 dient het project gereed te zijn. 

Afgeronde projecten