Vervangen kademuur Kimswerd

Naam project: Reconstructie kade Kimswerd
Opdrachtgever: Gemeente Wunseradiel
Aanneemsom: € 267.600,=
Periode: april 2010 - oktober 2010
Categorie: Betonbouw, stalen damwanden
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
  • Engineering en voorbereiding;
  • Drukken stalen damwand;
  • Trillingsvrij aanbrengen groutankers;
  • Bestaande kademuur incl. fundering slopen;
  • Aanbrengen prefab betonnen elementen;
  • Vervangen deel hoofdriool en herinrichten wegverhardingen.

 

Afgeronde projecten