Vervangen Kraspolderbrug Alkmaar

Naam project: Vervangen val Kraspolderbrug Alkmaar
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Aanneemsom: € 1.686.000,=
Periode: juni 2010 - maart 2012
Categorie: Stalen bruggen
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
 • Engineering en voorbereiding;
 • Aanbrengen van verkeersmaatregelen en omleidingsroutes op provinciale weg;
 • Opstellen verkeerscirculatieplan;
 • Uitvoeren sloopwerk bestaande klederdek, landhoofd en verhardingen;
 • Verrichten van monitoringswerkzaamheden t.b.v. trillings- en sloophinder;
 • Uitvoeren van grond- en asfalteringswerkzaamheden, inclusief het plaatsen van barriers / afscheidingen;
 • Aanbrengen gewapende betonconstructie t.b.v. bascule kelder en dek;
 • Aanbrengen geprefabriceerde betonconstructie;
 • Aanbrengen van voegovergangen en overgangsconstructies;
 • Het vervaardigen en aanbrengen van een stalen val (verkeersbrug conform NEN 6706, a1);
 • Het aanbrengen van werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties;
 • Het aanbrengen van CE markering.

Afgeronde projecten