Vijzelgemaal Drachten (in uitvoering)

In opdracht van Wetterskip Fryslân is De Boer & De Groot in januari 2020 gestart met het vervangen van een vijzelgemaal in Drachten-Zuid. De werkzaamheden betreffen in hoofdlijnen het plaatsen van tijdelijke afdammingen, tijdelijke bemaling, het plaatsen van stalen damwanden middels drukken en het aanbrengen van diverse fundering- en betonconstructies. Daarnaast dient een nieuwe prefab vijzel en trog te worden geplaatst. Verder behoort het aanbrengen van de complete elektronisch installatie tot de opdracht en dienen er diverse bouwkundige werkzaamheden te worden verricht. Oplevering staat gepland voor de zomer van 2020. 

Afgeronde projecten