Vijzelgemaal Tollebeek

Naam project: Vijzelgemaal "De IJsvogel" te Tollebeek
Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Gefactureerd: € 1.130.000,=
Periode: juni 2011 - maart 2012
Categorie: Betonbouw - Gemalen en Stuwen
Uitgevoerd door: combinatie De Boer & De Groot civiele werken b.v. - De Boer & De Groot betonbouw b.v. (v/h Schuurmans Betonbouw)
Omschrijving werk:  
 • Engineering en voorbereiding;
 • Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden;
 • Toepassen bemaling;
 • Aanbrengen van een duiker;
 • Aanbrengen stalen damwanden;
 • Aanbrengen fundering van betonpalen;
 • Aanbrengen onderwaterbetonvloer;
 • Aanbrengen hulpconstructies t.b.v. de bouwput;
 • Aanbrengen van een tijdelijke omlegging van de Steenbanktocht;
 • Het uitvoeren van grondwerken;
 • Het aanbrengen van gewapend betonconstructies;
 • Aanbrengen van hekwerken en roosterwerk boven de vijzels;
 • Aanbrengen van verhardingen;
 • Coordinatie van de werktuigbouwkundige- en electrotechnische werkzaamheden.

Afgeronde projecten