Waterhuishouding Dokkum

Naam project: Herinrichting waterhuishouding Kooilanden & Hoedemakerspolder te Dokkum
Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
Aanneemsom: €  1.269.000,= (Deel DBDG € 801.717,85)
Periode: februari 2014 - mei 2015
Categorie: Betonbouw
Uitgevoerd door: combinatie De Boer & De Groot betonbouw b.v. / Koninklijke Sjouke Dijkstra B.V.
 
Omschrijving werk:  

Gemalen:

 • Engineering en voorbereiding;
 • Vijzelgemaal “Hoedemakerspolder”;
 • Rioolpompgemaal “Kooilanden”;
 • Aanpassen/vervangen diverse waterinlaten.

  Civieltechnische werkzaamheden:
 • het verrichten van grondwerk t.b.v. de waterhuishouding;
 • het slopen van bestaande gemalen + fundatie;
 • het verrichten van grondwerk t.b.v. gemalen;
 • het vergroten van duikerconstructies;
 • het plaatsen van tijdelijke damwanden (bouwkuipen);
 • het aanbrengen van tijdelijke bemalingen;
 • het plaatsen van damwanden;
 • het plaatsen van handmatige inlaatconstructies;
 • het maken van een open front boring GVK DN 500;
 • het aanbrengen van betonconstructies t.b.v. gemalen, stuw en inlaten;
 • het aanbrengen van een gevelbekleding:
 • het aanbrengen van diverse verhardingen;
 • het aanbrengen van ontvangst- en stortebedden;
 • het aanbrengen van leuningen en hekwerken;
 • het verrichten van conserveringswerkzaamheden;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

  Werktuigbouwkundige werkzaamheden:
 • het leveren en aanbrengen van één pomp (16 m3/min) en één terugslagklep;
 • het leveren en aanbrengen van één vijzel (26 m3/min) en één terugslagklep;
 • het leveren en aanbrengen van één automatische klepstuw;
 • het leveren en aanbrengen van één automatische inlaatconstructie;
 • twee krooshekken met automatisch werkende krooshekreiniger;
 • het leveren en aanbrengen van één krooshek;
 • roestvaststalen sponningen (10 st.);
 • het aanbrengen van meerdere luiken.

  Elektrotechnische werkzaamheden:
 • complete elektrische installatie met schakelkasten, schakelapparatuur t.b.v. pomp en krooshekreiniger;
 • complete elektrische installatie met schakelkasten, schakelapparatuur t.b.v. vijzel en krooshekreiniger;
 • complete elektrische installatie met schakelkasten, schakelapparatuur t.b.v. automatische inlaat;
 • complete elektrische installatie met schakelkasten, schakelapparatuur t.b.v. automatische klepstuw;
 • kabels met toebehoren;
 • niveau meet- en regelinstallaties.

Afgeronde projecten