Woonschepenhaven Tull en 't Waal

Naam project: Afmeervoorzieningen woonschepen Tull en 't Waal
Opdrachtgever: provincie Utrecht
Aanneemsom: € 487.000,=
Periode: juni 2014 - december 2014
Categorie: Staalbouw - stalen remmingswerken
Uitgevoerd door: De Boer & De Groot civiele werken b.v.
 
Omschrijving werk:  
  • Engineering en voorbereiding D&C (UAV-GC);
  • Verwijderen en afvoeren houten steigers;
  • Leveren en aanbrengen 18 stalen buispalen;
  • Leveren en aanbrengen stalen loopsteigers;
  • Aanbrengen nutsvoorzieningen 9 woonschepen;
  • Aanbrengen parkeervoorzieningen.

Afgeronde projecten