Bruggen

Het plegen van groot onderhoud en restauratie van bruggen is één van de bedrijfsactiviteiten van De Boer & De Groot civiele werken. Uitgangspunt van onze restauratieafdeling is ten alle tijde instandhouding. Denkend in oplossingen en met respect voor het verleden zorgen we ervoor dat monumentale bruggen weer lange tijd meegaan en voldoen aan de gestelde eisen van deze tijd. 

Enkele door ons gerestaureerde bruggen zijn: 

Een artikel over het restauratieproces van bovengenoemde Rijksmonumenten 'De 3 bruggen' in Harlingen vindt u hier.