Fietsbrug N370 Eikenlaan - Walfridusbrug Groningen

(Momenteel in uitvoering)

  • Naam project: Fietsverbinding Eikenlaan - Walfridusbrug
  • Opdrachtgever: Gemeente Groningen
  • Uitvoeringsperiode: 2023 - 2024

In opdracht van de gemeente Groningen gaat De Boer & De Groot in samenwerking met Schagen Infra een nieuwe fietsverbinding bouwen over de noordelijke ringweg in Groningen. Er wordt een fietsbrug gebouwd welke parallel komt te liggen aan de spoorlijn Groningen-Delfzijl over de noordelijke ringweg van Groningen. Deze brug is een nog ontbrekende schakel in de Doorfietsroute Groningen-Winsum, en zorgt tevens voor een versterking van het fietsnetwerk binnen de stad. 

Wat gaan we doen

Door de gemeente Groningen werd gevraagd om een elegante en slanke brugconstructie over de Plataanlaan (N370) in de stad Groningen, bij voorkeur zonder tussensteunpunten. Samen met ipv Delft creatieve ingenieurs en Witteveen+Bos hebben we voor deze tender een ontwerp uitgewerkt van een staal-betonbrug met springwerkconstructie waarmee we als winnaar uit de bus zijn gekomen. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw zijn inmiddels in volle gang. 

 

 

 

Categorieën
Bruggen Engineering, ontwerp en advies

Meer projecten