Gemaal Nieuw Stroomland

  • Naam project: Nieuw Stroomland gemaal
  • Opdrachtgever: Wetterskip Fryslân
  • Periode: januari 2014 - juni 2014

In opdracht van Wetterskip Fryslân heeft De Boer & De Groot een nieuw vijzelgemaal naast het destijds in aanbouw zijnde aquaduct in de "Haak om leeuwarden" gebouwd. Het gemaal draagt zorg voor de waterhuishouding op industrieterrein "Newtonpark" te Leeuwarden door water over te zetten naar de boezem (van Harinxmakanaal). De werkzaamheden zijn begin juni 2014 opgeleverd.

 

Categorieën
Betonbouw Gemalen en stuwen

Meer projecten