Herinrichting Deinum - Boksum

  • Naam project: Herinrichting Deinum - Boksum
  • Opdrachtgever: Reef Infra b.v.
  • Aanneemsom: € 3.871.982,-
  • Periode: augustus 2015 - maart 2018


Op 12 augustus 2015 is de opdracht voor de herinrichting van een oud stuk N31 nabij Boksum-Deinum gegund aan Reef Infra. Samen met de partners De Boer & De Groot civiele werken en Antea Group Sport Heerenveen werd dit geïntegreerde project uitgevoerd. Het project betrof onder andere het slopen van de oude N31, de aanleg van een sportcomplex, de aanleg van woonvelden en de aanleg van de ontsluitingsweg met diverse kunstwerken. Het contract omvatte een opdrachtsom van 7,6 miljoen euro.

Het slopen van de oude N31 was een groot onderdeel van het project. Door het overbodig geworden wegtracé van de N31 tussen Marsum en Deinum - Boksum ontstond de kans om Deinum een nieuwe dorpsrand te geven met uitzicht op de historische Hegedyk en de voormalige Middelzee, en het landschap dat doorsneden werd door de N31 weer in samenhang te herstellen. Daarnaast zijn er een vaarroute tot aan Boksum, een nieuw sportcomplex en woonvelden gerealiseerd.

Met de inrichting van Deinum - Boksum is er binnen korte tijd een complex infrastructureel werk gerealiseerd in nabijheid van een hechte gemeenschap – dorp Deinum. We hebben ons verdiept in de omgeving en in onze werkwijze met name gefocust op beperken van risico’s, minimaliseren van hinder en de bereikbaarheid en veiligheid van Deinum en doorgaande N31. 

 

Categorieën
Betonbouw Damwanden en beschoeiing Engineering, ontwerp en advies

Meer projecten