Kade Dijlakkers Bolsward

  • Naam project: Reconstructie Grote Dijlakker Bolsward
  • Opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
  • Aanneemsom: € 929.000,-
  • Periode: augustus 2014 - september 2015

Engineering en voorbereiding;
Verwijderen van verhardingen (2155 m2);
Grondwerk;
Saneringswerkzaamheden, risicoklasse 3T-F en 3T;
Verwijderen bestaande damwand en beschoeiingen;
Slopen bestaande kademuur (134 m1);
Aanbrengen nieuwe kademuur (134 m1);
Trillingsvrij aanbrengen stalen damwanden (123 m1);
Aanbrengen verankering van groutankers;
Aanbrengen voorzetschermen;
Aanbrengen brug;
Aanbrengen bomen;
Aanbrengen verhardingen;
Toepassen omleidingsroutes met tijdelijke brug;
Werkzaamheden uitgevoerd in binnenstedlijk gebied en in dichte nabijheid van schade gevoelige bebouwing (≤ 5 m1).

 

Categorieën
Damwanden en beschoeiing Kademuren

Meer projecten