Meetpalen Waddenzee

  • Naam project: Twee meetpalen Waddenzee
  • Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
  • Aanneemsom: € 295.000,-
  • Periode: 2008 - 2009

De Boer & De Groot heeft in 2018 de opdracht uitgevoerd tot het realiseren en plaatsen van twee "permanente" en vijf "tijdelijke" meetpalen op de Waddenzee. Dit nadat wij in bouwteamverband het ontwerp van het meetsysteem hebben uitgewerkt in zowel een Definitief Ontwerp als een Uitvoerings Ontwerp. 
De "permanente" meetpunten zijn meetpalen uitgevoerd in staal: Ø 1.106 mm en een lengte van circa 33 meter. Deze palen zijn geplaatst met de paalpunt op circa 25,00 - NAP in de pleistocene zandlaag. Ze zijn voorzien van een GPS-meetsysteem en een directe G4-telecomverbinding waardoor op elk moment van de dag meetgegevens kunnen worden verzameld en doorgestuurd. De "tijdelijke" meetpunten zijn meetpunten uitgevoerd in stalen buisprofielen van Ø 559*10 met eveneens de paalpunt op circa 25,00 - NAP. Het tijdelijke karakter van deze meetpunten zit niet in een tijdelijke aanwezigheid van de palen, maar in het gedurende één meetcyclus (+/- 1-2 week/jaar) verzamelen van informatie. Eind 2018 konden al de eerste referentie en nul-metingen worden uitgevoerd. 

Dit project in de media: 

​Leeuwarder Courant
Friesch Dagblad
Harlinger Courant

 

Categorieën
Bouwteam Staalbouw Specials

Meer projecten