Onderhoud buitendijkse sluizen Ferwert

  • Naam project: Herstel sluizen Ferwert Bûtendyks
  • Opdrachtgever: It Fryske Gea
  • Periode: september 2022 - oktober 2022

In het buitendijkse gebied nabij het Friese Ferwert neemt De Boer & De Groot het onderhoud van twee historische sluisjes voor haar rekening genomen. Dit in opdracht van It Fryske Gea. Beide uitwateringssluisjes bevinden zich in de zogenaamde zomerdijk. Ze zorgen ervoor dat na overstroming van het gebied over de zomerkade, het water weer vlot terug kan lopen naar de kwelder en het wad. Tevens voorkomen de sluisjes dat het water niet opnieuw terugstroomt naar de zomerpolder.

Wat hebben we gedaan

Voor aanvang van het onderhoudswerk zijn beide sluizen eerst afgedamd, droog gepompt en daarna schoongespoten. De Westelijke sluis is geheel opgetrokken uit beton met daarin twee houten sluisdeurtjes die zich in het midden van de constructie onder de dam bevinden. Voor deze sluis zijn nieuwe houten deurtjes gerealiseerd met behoudt van het karakteristieke uiterlijk. Het betonwerk is hersteld waar nodig. De tweede sluis (Middensluis) is een combinatie van twee uitwateringssluisjes. De deuren bevonden zich nog in goede staat. Van deze sluis is het metselwerk gerenoveerd en herstelwerk aan het beton uitgevoerd.

 

Categorieën
Onderhoud en renovatiewerk Sluizen

Meer projecten